Mitä Juonittelupeleistä oikein hyötyy?

04.08.2017

Juonittelupelit antavat pelaajille toki ikimuistoisia kokemuksia sekä viihdyttävää ajanvietettä, mutta antavatko ne mitään pitemmän päälle? Kehittävätkö ne mitään taitoja, mitä nykymaailmassa voisi tarvita? Miten tämä ilmenee? Näihin kysymyksiin olisi tarkoitus lähteä vastailemaan. Tämä teksti perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin sekä Kylän keskustelupalstalla tulleisiin viesteihin.

Aluksi tulee miettiä, miten juonittelupeliä pelataan, ja millaista peliä pidetään tavoitteellisena. Peliä pelataan kirjallisesti, ja tavoitteelliseen peliin kuuluu yleensä viestien selkeys, loogisuus ja seurattavuus. Ei varmaankaan ole hankala arvata, että tietynlainen looginen päättelykyky sekä oman kirjoittamisen selkeys ja johdonmukaisuus kehittyvät pelatessa. Samalla kehittyy tiedonprosessointikyvyt, kun kahlaa pitkiä viestejä läpi, ja tekee mahdollisesti vertailevia analyysejä saman pelaajan eri viestien tai kahden pelaajan viestien välillä. Kirjoitustaidot voivat kehittyä myös vieraissa kielissä, jos kyseisellä vieraalla kielellä pelaa.

Argumentaatiotaidot sekä tunteidenhallinta kehittyvät myös. Pelaamalla oppinee huomaamaan paremmin toisen osapuolen epäloogisuuksia, sekä löytämään oikeat hetket, jolloin iskeä vasta-argumenteilla. Valheenpaljastuskoneeksi ihminen ei ehkä kuitenkaan vielä kehity pelkällä juonittelupelillä. Tunteidenhallinta taas ilmenee siinä, että ei argumentoinnissa ota asioita liiaksi itseensä. Kaikki tulevat peleissä joskus epäilyjen kohteeksi, ja kun ihmiset oppivat elämään sen kanssa, ei varsinaisissa argumentaatiotilanteissakaan yhtä helposti suutu, ja menetä siten hallintaa.

Pahispelaaminen voi kehittää hieman vähemmän arvostettuja, mutta kuitenkin hyödyllisiä taitoja. Pahiksena pelaaminen on soluttautumista hyvisten joukkoon, epäilyjen välttelemistä sekä valehtelua - kaikki kolme taitoja, joiden kehittymisestä ei ehkä muille kannata niin avoimesti puhua. Pahiksena pelaaminen on kuitenkin myös tiimipeliä, ehkä jopa enemmän kuin hyviksenä, sekä vaatii enemmän paineensietokykyä, joka myös kehittyy. Yhteistyökyky kehityy pahispeleissä, mutta myös hyvispeleissä.

Loppujen lopuksi voisi vielä todeta tietynlaisen vastuunoton kehittymisen. Peliin osallistuminen tarkoittaa, että kantaa vastuuta oman puolensa pelaamisesta osansa verran, mutta myös kaikkien pelin viihtyvyydestä. Kaikki meistä ovat kuitenkin yksilöitä, ja aivan varmasti toisilla pelaajilla kehitys näkyy eri tavoin kuin toisella.

- Violet